Regulamin Programu Lojalnościowego "Karta Kawosza” 

 1. Organizatorem „Programu Lojalnościowego Karta Kawosza” (Program) jest Cukiernia Sowa sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-315), przy ul. ks. J. Schulza 3 (Organizator).

 2. W Programie uczestniczą wszystkie sklepy Cukiernia Sowa w Polsce posiadające w swojej ofercie kawę.

 3. Program trwa do odwołania. O terminie zakończenia Programu Organizator powiadomi za pośrednictwem strony internetowej www.cukierniasowa.pl z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

 4. Program skierowany jest do wszystkich osób dokonujących w cukierniach uczestniczących w Programie zakupu dowolnej kawy w cenie regularnej.

 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, które obowiązują w cukierni.

 6. Uczestnik Programu przy zakupie otrzymuje jeden hologram za każdą zakupioną kawę w cenie regularnej. Naklejkę należy nakleić na specjalną kartę do zbierania hologramów wydawaną przez Organizatora.

 7. Uczestnik Programu, w zamian za 7 (siedem) zebranych hologramów otrzyma kawę z oferty standardowej obowiązującej w Cukierni Sowa, w której dokona wymiany karty na kawę. Kawa wydawana jest po przekazaniu sprzedawcy karty z zebranymi hologramami. Wymaganych 7 (siedem) hologramów może być zebranych na więcej niż jednej karcie.

 8. Promocja nie dotyczy kaw paczkowanych.

 9. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia naklejek uszkodzonych lub budzących wątpliwości co do ich autentyczności.

 10. Kawa w zamian za zebrane hologramy wydawana jest w ramach oferty Cukierni Sowa, w której hologramy są wymieniane. Oferty kaw w poszczególnych cukierniach mogą się różnić, a w niektórych dostępna jest wyłącznie ograniczona oferta kawowa. Oferta obowiązująca w danej Cukierni Sowa dostępna jest w cenniku tej cukierni. Kawa w zamian za zebrane hologramy wydawana jest bez ekstra dodatków np. dodatkowego espresso, syropu itp.

 11. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.cukierniasowa.pl

 12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu Programu, z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników Programu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej www.cukierniasowa.pl i wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

 13. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w cukierni lub na adres: sekretariat@cukierniasowa.pl
Dzisiaj jest niedziela 26 maja. Imieniny obchodzą: Angelika, Filip, Adalwina, Alwina, Adalwin, Alwin, Emil, Ewelina, Paulina, Więcemił, Ariusz